A tak vzniklo na obecnom majetku pri Vajnoroch letisko / 1919

Gonzo - 30.3.2018
 

história letiska Vajnory na tablách podľa Oľgy Kovačičovej

za materiál ďakujem Ferovi Štefánikovi

vstup do albumu na Google photos

1936

Skúšky pre získanie pilotného diplomu pre lietadlá turistické (neplatí pre verejnú dopravu, alebo pre letecké práce)

  • skúšky praktické (pri každej skúške má byť kandidát sám v lietadle) 
    • skúška výšková a z letu kĺzavého - vzostup, ktorý sa ukončí kĺzavým letom, pričom motor musí byť zastavený aspoň vo výške 600 metrov nad miestom pristátia na zemi, alebo vode. Skúšaný pilot musí pristáť v polkruhu 150 metrov okolo bodu vopred ustanavenom skúšajúcimi a motor pri tom nesmie byť uvedený do činnosti
    • skúška obratnosti - let bez pristátia okolo dvoch stožiarov vzdialených 500 metrov od seba. Pritom treba opísať 5 osmičiek tak, že každý kruh sa má opísať okolo jedného z dvoch stožiarov. Tento let treba previesť vo výške menšej, alebo rovnej 200 metrov nad zemou, bez toho aby sa dotkol zeme. Pristáť treba tak, že sa motor celkovo zastaví najneskôr keď sa lietadlo dotkne zeme a lietadlo sa musí zastaviť najviac 50 metrov od bodu určeného kandidátom samotným pred letom 
  • vedomosti zvláštne : pravidlá o svetlách a signáloch. Všeobecné pravidlá lietania. Zvláštne pravidlá pre lety nad verejnými letiskami. Praktická znalosť leteckého zákonodárstva medzinárodného
  • doba platnosti - 12 mesiacov od skúšky

Navigačná súťaž - Memoriál M.R.Štefánika

16.6.1936 usporiadali slovenskí aviatici v Bratislave prvý ročník memoriálu M.R.Štefánika v zmysele pravidiel FAI pre navigačnú súťaž. Trať súťaže bola nasledovná : letisko Vajnory / bratislavský hrad / hrad Devín / Štefánikov most / Štefánikova mohyla na Bradle / letisko Vajnory 

Víťazom prvého ročníka Memoriálu M.R.Štefánika sa stal kapitán Brych z Leteckého pluku 3 v Piešťanoch, člen Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika

Ihriského plaketa - Štefánikov memoriál / photo - albumik.sk

Letecký deň v Bratislave

13.9.1936 sa uskutočnil v Bratislave Vajnoroch veľkolepý letecký deň. Úderom 15:00 hod. sa letecký deň začal. Po odznení čsl. štátnej hymny odštartoval veľký bombardovací letúň a chvíľu po ňom trojčlenný roj hbitých stíhačiek, ktorý ostreľoval vlečný rukáv ťahaný na 300 metrovom lane za bombardérom. Chvíľu pred ukončením tohoto bodu sa vzniesol do vzduchu rotm. Holubec, jeden z účastníkov Olympiády (z vajnorskej posádky) a hneď predvádzal ukázky povinnej vojenskej leteckej akrobacie. V šume prizerajúcich sa más sa rúti na štarte skupina por. Nováka, aby na zvláštnych lietadlách predviedla ukážky akrobacie, ktorú predvádzali na tohtoročnej berlínskej olympiáde. Trojica sa obracia na chrbát, robí premety, vývrtky, zvraty, súvraty a iné veľmi pekné výkony

mjr. Ján Ambruš pred svojou Aviou B-122 / OK-AVI / ilustračné photo - Technické múzeum Brno

V 6. bode programu chystal sa k štartu mjr. Ambruš, starý známy Bratislavan a opätovne si získal srdcia všetkých. Zrazu a nečakane vypadli z veľkého lietadla krúžiaceho nad letisom tri ľudské postavy. Sú to 3 skokani, ktorí boli lósom vyžrebovaní z celého dôstojníckeho zboru dobrovoľne sa hlásiacej 3. perute Leteckého pluku 3 v Bratislave. Za chvíľu sa nad nimi objavujú biele obláčky - pomocné to padáčky, ktoré vytrhujú veľký padák z obalu a smelí skokani sa potom voľne a v tôni akoby velikánskych dáždnikov vznášajú k zemi. Radostne si všetci oddýchli po nervy drásajúcom divadle

Novákova akrobatická skupina Avií B-122 / ilustračné photo - Technické múzeum Brno

Dodatkom, mimo očakávania prekvapili olympijský letci zvedavé obecenstvo nezvyklou akrobaciou. Biele, modré a červené lietadlá, čiže skupina poručíka Nováka boli medzi sebou zviazané (gumennými) lanami. Zviazané lietadlá predviedli krkolomnú akrobaciu a pristáli potom na tú istú vzdialenosť (medzi sebou), ako vzlietli. Nadšenie obecenstva nemalo konca kraja

vajnorské letisko počas Slovenského štátu

Ako sa lietalo na I. MSLA

Po skončení finálových bojov nastal odpočinok, uvoľnenie, ktoré ale neznamenalo opustenie letiska. Užívali sme slnečný sobotnajší deň. Naši priatelia zo zahraničia prejavovali neobyčajný záujem o naše Trénery Z-226 a tiež si na nich s nami zalietali. Myslím, že k prejavom hodnotenia postačí bezhraničné Verettovo nadšenie, ktorý s francúzskou jemnosťou vychutnával jednotlivé obraty, a výrok Angličana Johna Ayersa po opustení kabíny našej dvestopäťky : "keby som vedel, že si na toto lietadlo našetrím, zriekol by som sa všetkých girls až do smrti"

A na oplátku ma nenápadne posadil  do kabíny svojho dedka Tiger Motha 

Výsledky XV. Majstrovstiev SSR v bezmotorovom lietaní :

1. Vojtech Matula  /  Aeroklub Bratislava - Vajnory

2. Ing. Peter Zeman  / Aeroklub Trnava

3. Milan Kontúr /  Aeroklub Ružomberok 

11. Ing. Gustáv Drábik / Aeroklub Bratislava - Vajnory

12. Miroslav Holý /  Aeroklub Bratislava - Vajnory

24. Tomáš Mikláš /  Aeroklub Bratislava - Vajnory

súvisiace články :   

Letisko Bratislava - Vajnory / 1926

Prvou pilotkou bola Ľudmila Šapošnikovová

Návšteva prvej slovenskej pilotnej školy Vajnory

Marta Pavlíková - motorová pilotka SleSu / 1942

materiál Oľgy Kovačičovej
materiál Oľgy Kovačičovej
vznik ČSR 1918 letisko Vajnory História Vajnor page 1 história Vajnor page 2
história Vajnor page 3 Ako lietali a padali vo Vajnoroch v roku 1936 Vajnory počas Slovenského štátu Vajnory
Vajnory v päťdesiatych rokoch I. MSLA Vajnory / 1960 I. MSLA Vajnory / 1960 Vajnory 1972
II. ročník memoriálu Štefana Baniča Vojtech Matula Majster SSR / mjr. Ján Ambruš Novákova akrobatická skupina Avií B-122


comments powered by Disqus