80. rokov lietania v Prešove

Jozef Pavlinský - 15.1.2019
 

V sobotu 15.9. 2018 bola v našom Aeroklube od včasného rána rušná atmosféra. Počas tohto dňa sa na letisku konali súčasne dve významné udalosti. Prvou z nich bola už druhý krát kvôli počasiu odložená medzinárodná parašutistická súťaž v presnosti pristátia – 13. ročník Memoriálu zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka a druhou boli oslavy 80. výročia lietania v Prešove.

Po trochu hektických mesiacoch príprav nastal deň „D“. Sobota začala príletom lietadiel spoločnosti Tomark Aero a to konkrétne GT9 Skyper na statickú ukážku a SD4 Viper na dynamickú ukážku a predvádzacie lety. Keďže lietadlá spoločnosti Tomark sídlia na letisku v Ražňanoch, do Prešova to mali na skok, aj napriek nie príliš vhodnému počasiu. Oblačnosť bola vo výške, kedy ešte našťastie bolo možné uskutočniť výsadky z nášho aeroklubového Brigadýra L-60S / OM-NNE, no ďalej na západ nebolo možné preletieť Branisko. To znemožnilo v daný moment prílet plánovaného prekvapenia.

Účastníci tejto príjemnej akcie mali možnosť pozrieť si históriu lietania v Prešove na fotografiách umiestnených na paneloch, ktoré lemovali vnútorný priestor hangáru Aeroklubu. V hangári taktiež prebiehali príhovory predstaviteľov Aeroklubu a rovnako aj vzácnych hostí. Slova sa ujal predseda Aeroklubu Prešov pán Ľubomír Beluško, pokračoval pán Viliam Zbiňovský - predseda Slovenského leteckého zväzu, pobočky Prešov, štafetu prebrala primátorka mesta Prešov pani Ing. Andrea Turčanová a taktiež aj prezident Slovenského národného aeroklubu pán PaedDr. Ján Mikuš.

Svahové letisko Lysá Stráž

K slovu sa dostal aj najstarší lietajúci člen Aeroklubu Prešov pán Ing. Gejza Markovič. Pán predseda Ľubomír Beluško ocenil vybraných členov Aeroklubu Prešov za prínos a rozvoj a v oceňovaní pokračoval aj prezident SNA, ktorý odovzdal hneď niekoľko významných ocenení.

Diplom s ďakovnou medailou získal Ing. Daniel Tomko, člen Aeroklubu Prešov, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a dobré meno SNA, Aeroklubov Prešov a Sabinov a ako generálny riaditeľ spoločnosti TOMARK s.r.o. realizoval vývoj a výrobu športových ultraľahkých lietadiel SD4 Viper a GT9 Skyper, ktoré umožňujú výcvik v leteckých školách ATO. S lietaním začal na vetroňoch v roku 1963 a s motorovým lietaním začal v roku 2004. Nalietal viac ako 1.650 hodín.

Druhý diplom s ďakovnou medailou získal in memoriam Rudolf Tarasovič, ktorý sa svojou prácou zaslúžil o rozvoj a dobré meno SNA a Aeroklubu Prešov ako inštruktor, inšpektor a examinátor, aj ako vedúci letovej prevádzky a predseda Aeroklubu Prešov. S lietaním začal na vetroňoch v roku 1968 a nalietal 921 hodín, s motorovým lietaním začal v roku 1975 a nalietal 12.394 hodín.

Komisia parašutizmu SNA ocenila pamätnou sochou Juraja Kriváňa pána Ing. Alexandra Komanického a pána Františka Podrackého za rozvoj parašutizmu, reprezentáciu Aeroklubu Prešov a realizáciu Memoriálu Ladislava Platka. Návštevníci tohto podujatia si mohli takisto vyskúšať simulátorové lietanie na simulátore lietadla Piper PA-28RT 201 Arrow IV, ktorý sprístupnil jeho majiteľ a tvorca pán Jaroslav Hláč. Tento simulátor sa nachádza v priestoroch Aeroklubu, kde ho pán Hláč prevádzkuje.

Zaslúžilý majster športu Ladislav Platko bol bezpochyby nestorom prešovského parašutizmu. Svoj prvý zoskok absolvoval 15. októbra 1949 a týmto zoskokom sa začala éra športového parašutizmu v Prešove. V roku 1961 spoločne s Košičanom Jozefom Rýdzikom a Prešovčanom Mikulášom Olenočinom vytvorili svetový rekord v nočnom zoskoku z výšky 2.000 m. Za úspešnú reprezentáciu a za utvorenie rekordu, získal Ladislav Platko titul majster športu ako prvý z parašutistov na východnom Slovensku. 

Po jeho smrti v roku 2006 sa Aeroklub Prešov rozhodol, že na jeho pamiatku zorganizuje parašutistickú súťaž s jeho menom, ktorá nepretržite trvá dodnes, už 13 rokov. Súťaž v presnosti pristátia parašutistov sa opäť zúčastnili aj parašutisti z Aeroklubu Rzeszow, a preto nabrala už tradične medzinárodný rozmer. Odskákali sa všetky plánované kolá. Súťaž bola rozdelená na Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka a na 2. kolo Slovenskej ligy v presnosti pristátia 2018. 

Výsledkové listiny boli teda dve a taktiež boli obe triedy rozdelené na jednotlivcov a družstvá. Víťazom memoriálu jednotlivcov sa stal poľský parašutista z Aeroklubu Rzeszow Boguslaw Marszalek s 21 bodmi, druhé miesto obsadil takisto parašutista z Aeroklubu Rzeszow Marek Dykas s 38 bodmi a bronzovú priečku obsadil domáci aeroklubák Ing. Alexander Komanický s 56 bodmi. V družstvách v memoriáli zvíťazilo poľské družstvo z Rzeszowa Marek Dykas a Karol Kozbiel so 157 bodmi, druhé miesto získalo prešovské družstvo v zložení Ing. Alexander Komanický a Mikuláš Ilkovič s 232 bodmi a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z Rzeszowa v zložení Boguslav Marszalek a Zbigniew Zubkowicz so ziskom 320 bodov.

Víťazom Slovenskej ligy sa v jednotlivcoch stal Ing. Alexander Komanický z domáceho Aeroklubu Prešov s 33 bodmi, striebornú priečku získal Martin Jakab z Aeroklubu Košice so 45 bodmi a na treťom mieste sa umiestnil Daniel Černaj so 62 bodmi. V družstvách zvíťazil domáci tím v zložení Ing. Alexander Komanický a Mikuláš Ilkovič so ziskom 97 bodov a na druhom mieste sa umiestnili Košičania Martin Jakab a Pavel Marjak so 109 bodmi.

Okolo 14:30 hod. sa počasie trochu umúdrilo a pánom Jánovi Pukovi vo vlečnej a Jánovi Uličnému vo vetroni sa podarilo priletieť s prekvapením. Tým bol WT-9 Dynamic / OM-YNA s historickým vetroňom LF-109 Pionýr vo vleku. Na tomto vetroni začínala väčšina pilotov - pamätníkov z Aeroklubu svoju leteckú kariéru, a preto mali možnosť pripomenúť si Pionýra spomienkovým lietaním. Samozrejme možnosť vyskúšať si lietanie s Pionýrom využili aj súčasní piloti Aeroklubu. Toto spríjemnenie a oživenie programu osláv 80. výročia lietania v Prešove bolo natoľko atraktívne, že Pionýr pristál z posledného spomienkového letu 10 minút pred západom slnka a znemožnil tak chlapcom zo spriateleného Aeroklubu Poprad návrat domov. Pionýra a Dynamika sme spoločne s našimi lietadlami zahangárovali, aby sme mohli pokračovať v oslavách, spomínaní a taktiež v plánovaní budúcnosti.

Verím, že všetci zúčastnení a hostia boli s priebehom a aktivitami spokojní a k nám do Aeroklubu Prešov zavítajú opäť. Za realizáciu tejto akcie ďakujeme Slovenskému národnému aeroklubu, Ing. Danielovi Tomkovi a spoločnosti Tomark s.r.o., členom Aeroklubu Poprad a v neposlednom rade samozrejme Vrtuľníkovému krídlu generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove.

Tešíme sa na ďalšie podobné a príjemné akcie. 

Ing. Jozef Pavlinský

photos : Tomáš Hricinda

photos - Tomáš Hricinda
photos - Tomáš Hricinda
VT-109 Pionýr / OM-2276 VT-109 Pionýr / OM-2276 štart Pionýra vo vleku za WT-9 Dynamic / OM-YNA L-60S Brigadýr / OM-NNE
80. rokov lietania v Prešove Z-43 / OM-EOZ SD4 Viper / OM-RTC GT9 Skyper / D-MSAQ


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Výstava trosiek IL-18 / OK-NAB v Múzeu dopravy

Vážení pozostalí po obetiach leteckého nešťastia na Zlatých Pieskoch z roku 1976, vážení všetci tí, ktorí mi akokoľvek pomohli pripraviť text do knihy o nehode, dovoľte mi poslať vám poslednú pripomienku pozvánky na vernisáž výstavy trosiek z lietadla,...

Gonzo - 11.06.2021
Autori
 

 

 

Avia BH-9 / design C.Alonso
Foto dňa
Avia BH-9 / design C.Alonso