Komerčné lety Lilium Jet odštartujú v roku 2024

Gonzo - 6.4.2021
 

30.3.2021 - Mníchov / firma Lilium GmbH vydala tlačovú správu, v ktorej oznámila uzavretie dohody o fúzii (business combination agreement) s Quell Acquisition Corp. (publicly listed special purpose acquisition company). Po ukončení transakcie vznikne spoločnosť s názvom Lilium a jej akcie budu uvedené / listované na burze NASDAQ (LILM). Uvedenie na burzu má priniesť novej spoločnosti 830 mil. USD, z toho 450 mil. USD z nového úpisu akcií, plus 380 mil. USD uložených v truste (fonde) od existujúcich akcionárov

Celkový výnos z transakcie sa má použiť na financovanie komerčného spustenia prevádzky 7 miestneho eVTOL Lilium Jet v roku 2024. To zahŕňa dokončenie výstavby výrobných kapacít pre sériovú výrobu v Nemecku / spustenie sériovej výroby Jetu / úspešné ukončenie certifikácie EASA / FAA. Spoločnosť bola založená v roku 2015, dnes zamestnáva 600 ľudí v centrále v Mníchove a v prevádzkach v USA 

Lilium (urban mobility concept) získal úpisom akcií 90 mil. USD nového kapitálu

Lilium vertiport 

Podľa celkovej výšky investície je Lilium favoritom, či skôr obľúbencom novovznikajúceho odvetvia dopravy s kolmým štartom a pristátím na krátke vzdialenosti (eVTOL). Jet bol vo vývoji 5 rokov, celkovo v oddelení R&D pracuje 400 leteckých inžinierov, na vývoji sa podielali aj ďalšie spoločnosti ako Toray Industries (dodávky carbónových kompozitových dielov) / španielska Aciturri (výroba trupu a častí krídiel) / Lufthansa Aviation Training (výcvik budúcich pilotov Lilium Jet)

 

Ducted Electric Vectored Thrust (DEVT) - elektrický pohon "ventilátora" s vektorovaním trysky

technické údaje :  1 pilot + 6 pasažierov / rozpätie 13.9 metra / dĺžka 8.5 m / ventilátory (ducted fans) 36 ks / cestovná výška 10.000 feet / cestovná rýchlosť 282 km / hod. // max. dolet  + 255 km vrátane rezervy

Lilium získalo od infraštruktúrnych partnerov prísľub investícii vo výške 200 mil. USD, tieto peniaze sú určené na výstavbu vertiportov, existujúce plány rátajú s výstavbou 14 tich pristávacích a vzletových plôch (vertiportov) na Floride. Rokovania s budúcimi partnermi / prevádzkovateľmi vertiportov v Európe sú v pokročilom štádiu  

súvisiace články : 

eVTOL Zuri - developed in the Czech Republic

Beta Technologies Ava  CX eVTOL

Jetcopter AIRTAXI

AutoFlightX sa koncepčne podobá na českému ZURI

photo - lilium.com
photo - lilium.com
Lilium Jet Lilium port Lilium Jet Lilium Jet
Lilium Jet Lilium Jet


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Výstava trosiek IL-18 / OK-NAB v Múzeu dopravy

Vážení pozostalí po obetiach leteckého nešťastia na Zlatých Pieskoch z roku 1976, vážení všetci tí, ktorí mi akokoľvek pomohli pripraviť text do knihy o nehode, dovoľte mi poslať vám poslednú pripomienku pozvánky na vernisáž výstavy trosiek z lietadla,...

Gonzo - 11.06.2021
Autori
 

 

 

Z-226MS / OK-MPV photo M.Janičina
Foto dňa
Z-226MS / OK-MPV photo M.Janičina