75 rokov prvej pravidelnej linky pod Tatrami

Gonzo - 8.6.2018
 

Ani sa tomu nechce veriť, ale 3. júna 2018 to bude presne 75 rokov, čo ráno o pol ôsmej z trávnatého letiska Tatry (tak sa vtedy volalo) odštartovalo prvé lietadlo na pravidelnej linke Prešov - Tatry - Sliač - Bratislava 

Pravidelnú leteckú dopravu vtedy zabezpečovala Slovenská letecká spoločnosť so sídlom v Bratislave dvoma lietadlami Fw-58 Weihe (OK- HLM / OK-TRE). Na tejto fotografii prvých cestujúcich, osádky letiska a osádky lietadla z 3. júna 1943, keď bolo letisko zapojené do leteckej dopravnej siete je tretí zľava Karol Jančár, prvý správca letiska Tatry

Do tejto funkcie bol ustanovený len dva dni predtým s poverením zabezpečiť výkup pozemkov, vybudovať hangáre, komunikácie, odbavovaciu a prevádzkovú budovu a dobudovať technický park. Vieme, že osádku letiska tvorili v tom čase aj Vlado Dráb, neskorší pilot ČSA, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí na Dakote / OK-WDZ v Levočských vrchoch 18.1.1956 a tiež Jozef Simkanič z Veľkej, ktorý bol po vojne štartérom povereníctva dopravy odbor „L“ Štátnej leteckej správy na Slovensku.

Ten zažil na tomto letisku o päť rokov, presne 18. júla 1948 udalosť, o ktorej sa málo vie, a to odlet a odcudzenie lietadla ČSA Junkers Ju-52, imatrikulačnej značky OK-ZDO. Ale to je už iná história ...

Karol Jančár, * 23.11.1915 v Slovenskom Mederi (dnešnom Palárikove) , † 1.9.2003 v Leopoldove

Michal Bednár

photo: archív autoracomments powered by Disqus