V Aeroklube Poprad lietame už 75 rokov

Ľubo Hurajt - 22.9.2021
 

Zapojte pls. na chvíľu svoju predstavivosť a preneste sa do roku 1936, asi 3 kilometre západnejšie od súčasného Aeroklubu, na lúku za železničnou stanicou vo Svite. Pristálo na nej malé motorové lietadlo zo Zlína, z ktorého vystupuje major Ambruš a odovzdáva zástupcom novo vzniknutej fabriky Baťa zásielku s výplatami pre jej zamestnancov. Nájdime si v tomto čase aj príjemné letné ráno a prejdime sa od svitskej pekárne smerom do Lučivnej. Stretávame skupinku mladých ľudí vlečúcich klzák a gumové lano na kopec. Nad Lučivnou už jeden z mladíkov usadá na sedadlo klzáku a vznesie sa nad okolité lúky. Onedlho pristane, neúnavná skupinka ho opäť vyťahuje nahor, napína lano, na sedadlo usadá ďalší aviatik a štartuje do výšin. Toto sa opakuje nespočetne veľa krát, kamaráti takto spolu strávia celý deň, víkend, leto a plnia si sny o lietaní. Nadšencov postupne pribúda a za krátky čas a v Baťovom podniku vo Svite vzniká organizovaný celok – závodný aeroklub. Takto to celé začalo a bolo to presne pred 75 rokmi.

Tatranský Aeroklub Svit odštartoval !

Buďme chvíľu realisti - všetci vidíme, že súčasný Aeroklub neprekypuje aktivitou a stretávame sa aj s problémami. História však ukázala, že zomknutosť jeho členov sa dokázala prebojovať cez všetky úspešné aj neúspešné obdobia. Ustál všetky spoločenské aj legislatívne zmeny, ktoré priniesla doba. Za všetko môžem spomenúť dobu po páde socializmu, keď sa aktívni členovia dali spočítať na prstoch dvoch rúk. Som rád, že takéto nadšenie je aj medzi súčasnými členmi, ktorí sú odhodlaní držať sa Aeroklubu, ako sa vraví, v šťastí aj v nešťastí. Za to všetko by som rád vyjadril veľkú vďaku všetkým bývalým aj súčasným členom, ktorí za celých 75 rokov v našom klube nechali svoju dušu a srdce.

Gopingen Go 3 Minimoa / OK-3064 v Poprade

Určite mi dáte za pravdu, že aeroklub nie je iba športový klub, alebo občianske združenie. Pre každého z nás niečo znamená. V našich radoch sú ľudia, pre ktorých znamená akúsi vzletovú dráhu, z ktorej vzlietli cez vysokú školu, či už Žilinskú univerzitu, Vojenskú leteckú akadémiu, neskôr Leteckú fakultu v Košiciach alebo inú leteckú školu až ku kariére profesionálneho pilota, či riadiaceho letovej prevádzky. Pre niektorých je Aeroklub miestom, kde našli najlepších priateľov, alebo lásku na celý život. No pre všetkých, ktorí v ňom nejaký čas pobudli je to najmä miesto, kde sa plnia životné sny o lietaní a miesto, kde sa rodia nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú spomínať celý život.

Náčelník AK Poprad - Tatry Ján Beňo photos

vstup do albumu 75 rokov AK Poprad na Google Photos

photos - Rudo Herz

V sobotu 11. septembra sme spoločne s bývalými členmi a priaznivcami oslávili významné 75. výročie Aeroklubu Poprad. Pri tejto príležitosti sme udelelili čestné členstvo bývalým funkcionárom a vzorným členom klubu pánom Jozefovi Šterbákovi a Jánovi Jurčíkovi. Verím, že táto oslava znamenala reštart a ten správny impulz do fungovania Aeroklubu v ďalších sezónach. Taktiež verím, že tento náš spoločný výlet do histórie a aj moje slová v členoch vzbudili nadšenie a hrdosť na príslušnosť k Aeroklubu s tak bohatou a zaujímavou históriou, a že na ňu už zabúdať nebudeme. A nakoniec verím, že aj naďalej budeme Aeroklub budovať a zveľaďovať tak, že nadšenci, ktorí pred 75 rokmi vynaložili nemalé úsilie o jeho vznik by boli na nás hrdí.

Ing. Ľubomír Hurajt

predseda Aeroklubu Poprad o.z.

súvisiace články :

Karol Jančár - správca letiska Poprad - Tatry

75. rokov prvej pravidelnej linky pod Tatrami

75. rokov na tatranskom nebi

Historická sieň Aeroklubu Poprad - Tatry

photo - archív AK Poprad + R.Klouda
photo - archív AK Poprad + R.Klouda
Z-381.313 / OK-CJC VT-107 PIonýr / OM-2276 oslavy 75. rokov AK Poprad oslavy 75. rokov AK Poprad


comments powered by Disqus