72. výročie úmrtia gen. Otta Smika D.F.C.

Gonzo - 24.11.2016
 

28.11.1944 

Zwolle / Netherlands 

detstvo v gruzínskom Boržomi / roky 1922 - 1934

vstup do albumu na Google Photos

centrum rodného mesta Otta Smika / r. 1910 - Borjomi

vášnivý letecký modelár Otto Smik / dnes budova Strojníckej fakulty na Vazovovej ul. v Bratislave

ako plachtár Masarykovej leteckej ligy na letisku Bratislava –Dúbravka / Slovensko

Poistenie Otta Smika v Banke SLAVIA  / 1939

10.5.1940 - na úteku zo Slovenska v Bejrúte / Libanon

3.7.1941 - ako slobodník britského letectva na kurze I.T.W. (Initial Training Wing), Paignton / Veľká Británia 

24.12.1941 - Edinburgh / Veľká Británia

krátky oddych medzi operačnými letmi

ako pilot 131. perute (County of Kent) na operačnom odpočinku mimo bojovej zóny

Castletown / Škótsko 1943 

Otto so svojimi spolubojovníkmi z 222. britskej stíhacej perute, letisko Hornchurch / 1943

Otto Smik, pilot 222. perute (NATAL), Hornchurch / Veľká Británia 2.3.1943-18.10.1943 

zdroj :

archív - PeadDr. Ján Smik 

archív - VHÚ Bratislava

archív - Taktické krídlo Sliač

za materiál ďakujem npor. Ing. Petrovi Tkáčovi z Taktického krídla Sliač

photo - archív / Taktické krídlo Sliač
photo - archív / Taktické krídlo Sliač
po návrate z operačného letu Otto Smik, pilot 222. perute (NATAL), Hornchurch / Veľká Británia 2.3.1943-18.10.1943 roky 1922-1934 Detstvo v gruzínskom Boržomi vášnivý letecký modelár Otto Smik / Slovensko
krátky oddych medzi operačnými letmi 3.7.1941 - ako slobodník britského letectva na kurze I.T.W. (Initial Training Wing) Paignton / Veľká Británia 24.12.1941 - Edinburgh / Veľká Británia plachtár Masarykovej leteckej ligy na letisku Bratislava –Dúbravka / Slovensko
ako pilot 131. perute (County of Kent) na operačnom odpočinku mimo bojovej zóny, Castletown / Škótsko 1943 aj v takýchto podmienkach sa pripravovala letecká technika -  25.11.1944 , poľné letisko Grimbergen centrum rodného mesta Otta Smika / r. 1910 - Borjomi Otto so svojimi spolubojovníkmi z 222. britskej stíhacej perute. 1943, letisko Hornchurch
10.5.1940  - na úteku zo Slovenska Bejrút / Libanon Otto Smik vo svojom lietadle


comments powered by Disqus