6. letka Leteckého pluku 1 T.G. Masaryka

Gonzo - 14.12.2011
 

v skutočnosti je to obal starého albumu fotografií Mira Rukriegla, v ktorom bohužiaľ neboli žiadne popisky / informácie

Do jara 1920 bylo na kbelské letiště přemístěno z bývalého rakouského letiště v Chebu šest hangárů typu Wagner, z nichž některé jsou dochovány a využívány i dnes (např. H 18 a 87 Leteckého muzea Kbely). Ve dvacátých byly vybudovány budovy pro mužstvo a personál a řada moderních železobetonových hangárů, seřazených do mírného oblouku s věží pro startéry  a další úředníky letiště
V průběhu roku 1928 došlo k reorganizaci Leteckého sboru. V Praze, Olomouci a Nitře byly ustaveny pluky čísel l až 3. Pražský 1. letecký pluk zahájil svou činnost dnem 1. října 1920. V jeho výzbroji byly mimo letounů rakouského původu i letouny dodávané Ministerstvem národní obrany (MNO) z válečných přebytků Francie a později i první konstrukce domácích leteckých výrobců. V letech 1928 až 1931 byly právě ve Kbelích položeny organizační základy dalších tří leteckých pluků čs. vojenského letectva
Tyto útvary, budované jako stíhací, lehký a těžký bombardovací, byly postupně přesunuty do Hradce Králové, Milovic a Brna
Dnem 7. 3. 1930 se stal Pražský 1. letecký pluk nositelem čestného názvu : 1. letecký pluk T. G. Masaryka
 
 

- II. letecká peruť (Milovice) / Letecký pluk 1

3. pozorovací letka (SV - Milovice - D)                                                Letov Š-328              
  • 6. pozorovací letka (SV - Milovice - G)                            Letov Š-328           
  • 66. zvědná letka    (SV - Milovice - Z)                             Aero A-100, Avia B-71 

 

 

Letiště Milovice v některých faktech

 

 

 

trochu dobového leteckého humoru, to čo vyzerá ako zavesené bomby sú pravdepodobne bochníky chleba, na trupe / bedni je napísane "534" ako Avia B-534

 

 

piloti Pluku 1 piloti Pluku 1 obal albumu Letecký pluk 1


comments powered by Disqus