10 let hospodaření Masarykovy Letecké Ligy

Gonzo - 28.6.2019
 

Masarykova Letecká Liga (M.L.L.) natoľko ovplyvila vývoj / rozvoj letectva v Československu (Českej republike), že tieto dôsledky sú pozorovateľné vlastne dodnes, vrátane rozdielneho prístupu v oboch republikách

Vždy ma zaujímala otázka vzniku M.L.L., a ľudí ktorí ju zakladali. Odkiaľ sa vzali, kto vlastne boli, že dokázali naštartovať rozvoj rodiaceho sa technického športu s presahom do obranyschopnosti ČSR / rozvoja priemyslu ČSR / a zrejme to najdôležitejšie - odkiaľ sa vzali peniaze na podporu M.L.L. ?

Pretože nie som žiadny historik, a nemám trpezlivosť bádať roky po archívoch, zobral som si na pomoc dobovú odbornú tlač, v tomto prípade časopis M.L.L. s názvom LETEC (vychádzal v rokoch 1925 - 1939 ako dvojtýždenné periodikum). Vďaka súčasným technológiam a financiám, ktoré sa rozhodli v ČR investovať do budovania digitálneho archívu , sú všetky vydané čísla dostupné každému na webe 24/7 na tejto adrese  

Vráťme sa ale späť k M.L.L., veľa napovie už len preštudovanie tabla s fotografiami členov Ústredného výboru za desať rokov jeho pôsobenia (1926 - 1936)

Uvediem len niekoľko mien z horných radov na fotke, zvyšok už zrejme nebude treba :  Ján Antonín Baťa (1934-1936) / div. generál Jindřich Lev Hanák (1927 - 1936) / František Udržal (minister obrany a premiér ČSR) (1926 - 1936) / predseda poslaneckej snemovne Jan Malypetrgen. Stanislav Čeček (1926 - 1930) / poslanec parlamentu Anton Srba / armádny generál Jozef Šnejdárek (1927 - 1936) / divízny generál Sylvester Bláha (1929 -1936) / armádny generál J.Syrový - generálny inšpektor brannej moci (1926 - 1927) / divízny generál J.Fajfr - prednosta leteckého odboru Ministerstva národnej obrany (1927 - 1936) / Bohumír Bradáč - minister národnej obrany (1926 - 1927) / ing. Václav Roubík - odb. prednosta Ministerstva verejných prác (1926 - 1939) / pplk.v.v. Vincent Hamp (1929 - 1933) / technický rada J. Kabeš (1929 -1932) / ing. Jan Dostálek - minister verejných prác (1926 - 1927) / divízny generál v.v. Vladimír Chalupa (1934 1936) .... a mnohí ďalší 

Už len tento skrátený zoznam hovorí o tom, že členmi ústredného výboru M.L.L. bola politická, vojenská, a podnikateľská špička Československej republiky, neviem si predstaviť silnejšiu zostavu

zdroj - časopis LETEC 3 / 1936  digitalniknihovna.cz

Príjmy M.L.L. za 10 rokov činnosti tvorili čiastku 5.548.900,79 Kč, a z bilancie vyplýva, že členské príspevky tvorili spolu so zápisným a príjmom za odznaky viac než 50% príjmov Ligy. "Bohužiaľ toto percento rok od roku klesá. V bilancii roku 1935 tvorili členské príspevky už len 28% z príjmov. Členské príspevky tvoria kostru všetkej činnosti Ligy, a je preto nutné dnes, keď M.L.L. slávi desať rokov svojej činnosti, vrhnúť sa do agitácie a získavania nových členov"

prehľad činnosti M.L.L. v rokoch 1929 - 1935

Ako je z bilancie vidno využila M.L.L. svoje finančné prostriedky v prvom rade na propagáciu letectva v širokých masách obyvateľstva a táto práca si vyžiadla náklady vo výške viac ako 2 mil. Kč. Nemenej dôležitou časťou práce / aktivít M.L.L. je propagácia letectva v kruhoch mládeže. Pre mládež vychádza odborne vhodne upravený časopis MLADÝ LETEC .... 

Pre získanie finančných prostriedkov potrebných k uhradeniu zvýšených výdajov na nákup vetroňov a pre podporu motorového lietania boli usporiadané tri vecné lotérie ...

photo / burda-auction.com

Celkový náklad na správnu réžiu tvoril za 10 rokov činnosti mimo odpisov čiastku 1.159.259,65 Kč, čo predstavuje (iba) 21% všetkých príjmov. Výsledkom šetrného hospodárenia je v bilancii vykázaný čistý majetok v sume 520.480 Kč

Vyzerá to, že úspech M.L.L. a zrejme aj I. Československej republiky vo všeobecnosti bol založený na zjednocujúcej myšlienke, ktorá oslovila masy ľudí / občanov štátu, v tomto prípade budovanie športového letectva

súvisiace články :

František Udržal, čestný predseda M.L.L. 

Div. generál Jindřich Lev Hanák zakladateľ M.L.L. 

Brigádní generál letectva Rudolf Holeka

Menovanie Ing. Jána Bervidu odborovým radcom Ministerstva verejných prác

Odznaky Masarykovy Letecke Ligy

časopis MLL - LETEC
časopis MLL - LETEC
Letecká tužka M.L.L. 10 let hospodaření Masarykovy Letecké Ligy Ústredný výbor M.L.L. - 10 let M.L.L. prehľad činnosti v rokoch 1925 - 1936
stavy lietadiel M.L.L. page 1 stavy lietadiel M.L.L. page 2 losy M.L.L. II. věcná loterie M.L.L.


comments powered by Disqus