Letisko M.Š.R.

Gonzo - 1.4.2015
 

(TSAR 1.4.2015)

S cieľom zlepšiť výsledky letiska M.Š.R. bolo rozhodnuté prepustiť ďalších neschopných zamestnancov, ktorí zbytočne zaťažovali podnik vysokými platmi. Po prevádzkových pracovníkoch došlo aj na iné miesta. Výpoveď k dnešnému dňu dostali aj  ...... 

Toto mnohých zaskočilo. Vedenie však trvá na svojom. Podľa neho ide „... o krok správnym smerom, ktorý ak by sa realizoval pred tromi rokmi, letisko by mohlo byť úplne niekde inde .... „ nebolo však spresnené kde

Zároveň na verejnosť presiakli plány na ďalšie oživenie prevádzky letiska MŠR

Podľa dobre informovaných zdrojov „... bolo zásadnou chybou minulého vedenia uzatvoriť a predať letisko Vajnory..“. Toto rozhodnutie znemožnilo súčasnému vedeniu otvoriť perspektívne spojenie medzi dvomi letiskami toho istého mesta štátu EU

Na rozlietanie linky menšími lietadlami napr. A 319 Niki by mohli nadviazať väčšie typy a v horizonte 10-tich rokov by bolo možné počítať aj s A 380

Náhradou za toto letisko by mohlo byť spojenie s letiskom Královná pri Senci. Je možné, že doprava v ekonomickej triede na tomto smerovaní bude realizovaná za „negatívnu tarifu“, teda každý, kto let absolvuje dostane voucher v hodnote 100 €, ktorým bude môcť uhradiť svoju dopravu vo vlaku zadarmo

Celkovo je možné predpokladať, že letisko na tento projekt vynaloží zo zatiaľ neznámych zdrojov cca 14 mil. €.

photo - zenskyweb.sk
photo - zenskyweb.sk
letisko M.Š.R.


comments powered by Disqus